+371 67 08 04 08
 

Apdrošināšana – nozare, kas pakāpeniski atgūstas no krīzes

 • 6. jūnijā .
 • Apdrošināšanas tirgu pašlaik raksturo vairākas tendences. Viena no svarīgākajām – novērojama pakāpeniska tirgus atlabšana pēc straujās lejupslīdes, kas ir saistīta ar vispārējā ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos valstī. Jāatgādina, ka aizvadītajos divos gados apdrošināšanas sabiedrības Latvijā ir pārdzīvojušas ļoti strauju bruto apdrošināšanas prēmiju kritumu, kas vairākas reizes pārsniedza iekšzemes kopprodukta kritumu. Tas bija saistīts ar ekonomisko situāciju valstī, kad strauji kritās iedzīvotāju pirktspēja. Līdz ar to apdrošināšana bija pakalpojums, pēc kā kritās pieprasījums gan privātpersonu sektorā, gan uzņēmumu vidū. Lai cīnītos par atlikušajiem klientiem, apdrošinātājiem arī nācās samazināt pakalpojumu cenas.

  Apdrošināšanas tirgū vērojama atdzimšana

  Apdrošināšana ir nozare, kas pakāpeniski atgūstas no krīzes. Šā gada pirmie trīs mēneši apdrošināšanas sektorā jau vērtējami pozitīvi. Nedzīvības jeb riska apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju kopējais apmērs, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieauga par 34,3%, sasniedzot 65,7 milj. latu, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apkopotā statistika. Tiesa gan, tas apdrošināšanas tirgus vēl nav atguvies līdz 2009. gada līmenim.

  Analizējot apdrošināšanas sabiedrību parakstīto bruto prēmiju struktūru, mēs redzam, ka būtiskas izmaiņas pēdējo gadu laikā nav notikušas – joprojām visvairāk pirktais pakalpojums ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA) – 34,1%. Otrs pieprasītākais pakalpojums ir brīvprātīgā KASKO apdrošināšana – 17,3% , bet trešais – īpašuma apdrošināšana. Tās īpatsvars kopējā apdrošināšanas portfelī ir 15,7%.

  Savukārt izmaksāto bruto apdrošināšanas atlīdzību apmērs šā gada pirmajos trīs mēnešos sasniedza 33,4 milj. latu, kas ir par 6,1% vairāk nekā iepriekšējā gada tādā pašā laika periodā. Izmaksāto bruto atlīdzību sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem pārskata periodā līderis ir OCTA apdrošināšana – 35,5% no atlīdzību kopapjoma. KASKO apdrošināšana veidoja 26,4% izmaksāto atlīdzību, bet īpašuma apdrošināšana – 15,5%.

  Pieaug konkurence apdrošinātāju vidū

  Otra Latvijas apdrošināšanas tirgus raksturīgākā iezīme pašlaik ir spēcīgā konkurence starp apdrošināšanas kompānijām, kas pašlaik ir sasniegusi kulmināciju. Cīnoties par apdrošināšanas tirgu, apdrošinātāji meklē jaunus ceļus, kā uzrunāt un ieinteresēt klientus. Apdrošināšana internetā vai atsevišķām klientu grupām piemēroti pakalpojumi par izdevīgu cenu, ir konkurences cīņas rezultāts. Ņemot vērā izmaksu efektivitāti, šogad turpinās pieaugt interneta kā iedarbīga pārdošanas kanāla loma. Apdrošinātāji piedāvā arvien vairāk pakalpojumus iegādāties ar globālā tīmekļa starpniecību, savukārt klienti ir novērtējuši ērtības, ko sniedz apdrošināšana internetā.

  Samazinās apdrošināšanas starpnieku skaits

  Augstā konkurence ietekmē gan apdrošināšanas sabiedrību, gan apdrošināšanas starpnieku darbību. Pašlaik vērojama apdrošināšanas starpnieku skaita samazināšanās, jo daļa no tiem nav izturējuši spēcīgo konkurenci. No otras puses, šis process ir vērtējams pozitīvi – krīzes sekas ir pārvarējušas spēcīgākās starpnieku sabiedrības. Tas nākotnē varētu nest pakāpenisku tirgus sakārtošanos un pakalpojumu kvalitātes pieaugumu, kura ir īpaši izdevīga klientam.

  Runājot par apdrošināšanas sabiedrību darbību augstas konkurences apstākļos, sagaidāms, ka tā ieviesīs izmaiņas tirgus spēlētāju vidū – vieni apdrošinātāji aizies no Latvijas tirgus, vietā nākot citiem. Tāpat apdrošināšanā ir vērojami apdrošinātāju centieni ekonomēt administratīvos resursus, apvienojot iepriekš Baltijas valstīs atsevišķi strādājošas atsevišķas kompānijas vienā uzņēmumā.

  Gaidāms neliels cenu pieaugums

  Runājot par apdrošināšanas pakalpojumu cenām – šogad sagaidāms mērens pieaugums ar autotransportu saistītos apdrošināšanas veidos – tā ir KASKO un OCTA apdrošināšana. Taču ņemot vērā joprojām zemo pieprasījumu un iedzīvotāju nelielo pirktspēju, kā arī sīvo konkurenci, apdrošināšanas pakalpojumu cenu pieaugums visticamāk nepārsniegs 5%-10%. Tomēr tiem apdrošinājuma ņēmējiem, kas regulāri piesaka zaudējumus, apdrošināšana varētu maksāt vēl dārgāk.