polise.ban.lv
ПРИОБРЕТИ ПОЛИС ЗДЕСЬ
Lietderīgākā aizsardzība
Uguns
 • ugunsgrēks
 • zibens spēriens
 • sprādziens
 • lidaparāta un/vai tā kravas nokrišana
Trešo personu prettiesiska rīcība
 • ļaunprātīgi bojājumi
 • zādzība
 • laupīšana
 • transpotlīdzekļa sadursme
Ūdens
 • sķidruma noplūde, t. sk. sala un trešo personu prettiesikas rīcības rezultātā – bez ierobežojumiem un limitiem
Daba
 • vētra
 • sniega un ledus svars
 • krusa
 • plūdi
ИСПОЛЬЗУЙ СКИДКИ И СТРАХУЙСЯ!
OCTA
КАСКО
СТРАХОВАНИЕ
ДЛЯ ВЪЕЗЖАЮЩИХ
СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА
СТРАХОВАНИЕ ОТ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
www.ban.lv

Это письмо послано на , так как этот адрес был добавлен для получения напоминаний от www.ban.lv.