+371 67 08 04 08

Ceļojumu apdrošināšana – pērc polisi un ceļo bez raizēm!

Baltijas Apdrošināšanas Nams piedāvā plašu programmu klāstu par ļoti draudzīgām cenām. Visās programmās ir iekļauta arī apdrošināšana pret Covid-19 risku, kas, atkarībā no izvēlētās programmas līmeņa, apmaksā izdevumus par ārstēšanos, slimnieka repatriāciju, ceļojuma atcelšanu, ceļojuma pārtraukšanu u.c. polisē iekļautos riskus. Saviem klientiem nodrošinām palīdzību visā pasaulē 24/7.
Aprēķināt polises
cenu
Pērkot polisi
mūsu mājas lapā →
-30%
Programmā iekļautie riski, kuri attiecas uz Covid-19 segumu BASIC programmaSTANDART programmaSILVER programmaGOLD programmaPLATINUM programma
Apdrošinājuma summas, EUR
Medicīniskie izdevumi6 00075 00080 000100 000125 000
Repatriācija nāves gadījumā 6 0008 0009 00012 00015 000
Slimnieka repatriācija 6 00020 00020 00025 00030 000
Apbedīšanas izdevumi ārzemēs 1 0001 5001 5001 5002 000
Medicīniskā transporta izdevumi 5 0005 0005 00010 00010 000
Sagaidīšanas organizēšana mītnes zemē --150150150200
Ceļojuma atcelšana (izdevumi par viesnīcas rezervācijām, biļetēm un ceļazīmēm)* ----7001 0002 000
Ceļojuma pārtraukšana (t.sk. izdevumi par uzturēšanos karantīnā viesnīcā un izdevmi par biļeti lai atgrieztos Latvijā pēc karantīnas beigām)** ------1 0002 000
Medicīniskie izdevumi mītnes zemē (t.sk. izdevumi līdz EUR 300 par izolāciju viesnīcā Latvijā ja ir saņemts pozitīvs Covid-19 tests)***--------500
Apdrošinātā aizstāšana --------1 500

*Polisei ir jābūt iegādātai vismaz 120 stundas pirms brauciena. Paša risks ir 50 EUR.
**Polisei ir jābūt iegādātai vismaz 72 stundas pirms brauciena.
***Paša risks ir 50 EUR.

Apdrošināšanas līguma ietvaros, gadījumos, kad ceļojuma teritorija ir ASV, Kanāda, Austrālija, Jaunzēlande, riska “Covid-19 apdrošināšana” apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā tikai Covid-19 vakcinācijas sertifikāta vai pārslimošanas sertifikāta derīguma laikā. Kopējā apdrošināšanas atlīdzība par visiem izdevumiem kopā, kas atlīdzināmi riska “Covid-19 apdrošināšana” ietvaros ir ne vairāk kā 40 000 EUR.

Izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību risku “Medicīniskie izdevumi”, “Medicīniskā transporta izdevumi”, “Transporta un uzturēšanās izdevumi vienam radiniekam”, “Repatriācija nāves gadījumā” un “Slimnieka repatriācija” iestāšanās gadījumā personai, kurai nav tiesību saņemt Latvijas Republikā izdotu EVAK karti, par vienu vai vairākiem šajā punktā minētajiem apdrošinātajiem riskiem, atlīdzība nevar pārsniegt EUR 7 000 (Standart programmai), EUR 8 000 (Silver programmai), EUR 14 000 (Gold programmai), EUR 20 000 (Platinu programmai) visā līguma darbības laikā.

Lai noskaidrotu detalizētu informāciju par polisē iekļauto Covid-19 segumu, lūdzu zvani uz 67 080 426 vai spied ŠEIT!.

Kāpēc nepieciešama ceļojumu apdrošināšana?

Apdrošināšanas polise ir labākais veids, kā ceļojuma laikā sevi pasargāt no neplānotiem izdevumiem pēkšņas saslimšanas gadījumā, notiekot nelaimes gadījumam, nozaudējot bagāžu, atceļot vai aizkavējoties lidojumam un citos gadījumos. Ar Baltijas Apdrošināšanas Nama ceļojumu apdrošināšanas polisi kabatā Jums nebūs jātērē sava nauda, jo tā darbojas kā skaidra nauda.

Atkarībā no izvēlētās apdrošināšanas programmas Baltijas Apdrošināšanas Nama ceļojumu apdrošināšanas polise atlīdzinās zaudējumus, ja:
 • ceļojuma laikā saslimstot vai ciešot nelaimes gadījumā, radīsies ārstēšanās izdevumi;
 • ceļojuma laikā ciešot nelaimes gadījumā, radīsies paliekoša invaliditāte vai iestāsies nāve;
 • aizkavēsies, tiks sabojāta vai nozaudēta bagāža;
 • ceļojums tiks atcelts vai pārtraukts;
 • Jūs netīši nodarīsiet zaudējumus apkārtējo personu veselībai, dzīvībai vai mantai privātās civiltiesiskā atbildības apdrošināšanas ietvaros;
 • ceļojuma laikā būs nepieciešama juridiskā palīdzība.
Ārstēšanās un repatriācijas izdevumi ir:
 • izdevumi par neatliekamo medicīnisko palīdzību, t.sk. arī par medicīniskā transporta pakalpojumiem;
 • izdevumi par tuvinieka ierašanos pie saslimušā;
 • repatriācijas izdevumi;
 • nāves gadījumā – izdevumi par apbedīšanu ārzemēs vai mirstīgo atlieku transportēšanu.
Apdrošinoties pret nelaimes gadījumiem, tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, ja nelaimes gadījuma rezultātā rodas paliekoša invaliditāte vai iestājas nāve.
Apdrošinot bagāžu un personiskās mantas, tiek segti zaudējumi, kas radušies bagāžas vai personisko mantu aizkavēšanās, sabojāšanas vai nozaudēšanas dēļ tās transportēšanas laikā.
Ceļojuma pārtraukšanas vai atcelšanas apdrošināšana nozīmē, ka Jums tiks kompensēti izdevumi par pirmstermiņa atgriešanos vai daļa izdevumu par ceļojuma iegādi, ja nav iespējams doties ieplānotajā ceļojumā slimības vai nelaimes gadījuma dēļ.
Privātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana nozīmē, ka tiks atlīdzināti netīši nodarīti zaudējumi apkārtējo personu veselībai, dzīvībai vai to mantai.
Juridiskās palīdzības apdrošināšana nozīmē, ka tiks segti juridiskie (tiesas) izdevumi, ja ceļojuma laikā būs nepieciešama juridiskā palīdzība.
Baltijas Apdrošināšanas Namam ir piecas apdrošināšanas programmas:
 • Pamata – Apdrošinājuma summa 1 personai EUR 75 000. Sedz izdevumus par medicīnisko palīdzību un repatriāciju;
 • Standarta – Apdrošinājuma summa 1 personai EUR 75 000. Sedz izdevumus par medicīnisko palīdzību, repatriāciju, pases nozaudēšanu vai zādzību, informatīvo palīdzību. Tiek izmaksāta kompensācija par nelaimes gadījumu izraisītu nāvi un paliekošu invaliditāti;
 • Sudraba – Apdrošinājuma summa 1 personai EUR 80 000. Sedz izdevumus par medicīnisko palīdzību, repatriāciju, pases nozaudēšanu vai zādzību, informatīvo palīdzību, bagāžas nozaudēšanu, sabojāšanu vai aizkavēšanos un ceļojuma atcelšanu. Tiek izmaksāta kompensācija par nelaimes gadījumu izraisītu nāvi un paliekošu invaliditāti;
 • Zelta – Apdrošinājuma summa 1 personai EUR 100 000. Sedz izdevumus par medicīnisko palīdzību, repatriāciju, pases nozaudēšanu vai zādzību, informatīvo palīdzību, bagāžas nozaudēšanu, sabojāšanu vai aizkavēšanos, ceļojuma pārtraukšanu un atcelšanu, avioreisu nesakritību, brauciena aizkavēšanos un civiltiesisko atbildību. Tiek izmaksāta kompensācija par nelaimes gadījumu izraisītu nāvi un paliekošu invaliditāti. arī juridiskās palīdzības apdrošināšanu;
 • Platīna – Apdrošinājuma summa 1 personai EUR 125 000. Sedz izdevumus par medicīnisko palīdzību, repatriāciju, pases nozaudēšanu vai zādzību, informatīvo palīdzību, bagāžas nozaudēšanu, sabojāšanu vai aizkavēšanos, ceļojuma pārtraukšanu un atcelšanu, avioreisu nesakritību, brauciena aizkavēšanos, civiltiesisko atbildību, bagāžas zādzību, brauciena nokavēšanu, apģērba ķīmiskā tīrīšana, tā labošana un/vai aizvietošana, medicīniskajiem izdevumiem mītnes zemē, apdrošinātā aizstāšanu un juridisko palīdzību. Tiek izmaksāta kompensācija par nelaimes gadījumu izraisītu nāvi un paliekošu invaliditāti.
Novērtējiet priekšrocības, ko sniedz Baltijas Apdrošināšanas Nama ceļojumu apdrošināšanas polise:
– teicams klientu serviss:
 • iespēja saņemt konsultāciju par piemērotāko apdrošināšanas veidu;
 • individuāla pieeja katram klientam;
 • diennakts palīdzība neatkarīgi no tā, kurā pasaules malā Jūs atrodaties.
– izdevīgi nosacījumi:
 • pārdomāts apdrošināšanas programmu klāsts jebkuram maršrutam;
 • viszemākā apdrošināšanas polises cena ar nepieciešamo apdrošināto risku klāstu;
 • tiek segti medicīniskie izdevumi, ja cietusī persona tiek nogādāta stacionārā, kur uzturas mazāk par diennakti;
 • bez papildus maksas sedzam medicīniskos izdevumus topošajām māmiņām līdz 24.grūtniecības nedēļai;
 • nav pašriska medicīniskiem izdevumiem – to limits ir EUR 70 000, nepiemērojot apakšlimitus;
 • ceļojuma laikā saslimstot ar ērču encefalītu, netiek pieprasīta vakcinācija;
 • atlaides bērniem, studentiem un grupām.
– ērtības, ko sniedz mūsu ceļojumu apdrošināšanas polise:
 • notiekot negadījumam ceļojuma laikā polise darbojas kā skaidra nauda un Jums nav jātērē sava nauda;
 • sadarbojamies ar Smile Assistance palīdzības dienestu, kas operatīvi sniedz palīdzību visā pasaulē jebkurā diennakts laikā.
Ceļojumu apdrošināšanas prēmijas lielums ir atkarīgs no virknes risku ietekmējošu faktoru. No tiem nozīmīgākie ir:
 • izvēlētā apdrošināšanas programma – Pamata, Standarta, Sudraba, Zelta vai Platīna;
 • ceļojuma teritorija;
 • ceļojuma mērķis – darbs, atpūta, ziemas sporta veidi, vasaras sporta veidi vai daivings;
 • apdrošinājuma summa;
 • ceļojuma ilgums.
Ceļojumu apdrošināšanas polises cenu var samazināt:
 • pērkot polisi internetā – atlaide 30%;
 • rūpīgi izvēloties ceļojuma galamērķim un paredzamajām aktivitātēm atbilstošu apdrošināšanas programmu.
Baltijas Apdrošināšanas Nama ceļojumu apdrošināšanas polisi iespējams iegādāties:
Lai pirktu ceļojuma apdrošināšanas polisi:
– klātienē:
 • nepieciešams sniegt ziņas par ceļojuma galamērķi un raksturu, ka arī ceļotāju;
 • mūsu darbinieks palīdzēs izvēlēties piemērotāko programmu un noformēt polisi.
– internetā:
 • jānorāda nepieciešamās ziņas par ceļojumu un jāizvēlas labākā programma;
 • jāsniedz ziņas par polises pircēju;
 • jāveic maksājums tiešsaistes režīmā – 5 minūtes un ceļojuma apdrošināšanas polise būs gatava.

Iegādājoties ceļojuma apdrošināšanas polisi Baltijas Apdrošināšanas Namā, katra klienta vajadzības tiek izvērtētas individuāli. Lai piedāvātu labāko cenu ceļojuma apdrošināšanas polisei, svarīga ir katra nianse – detalizēta informācija par ceļojuma maršrutu, ilgumu, plānotajām aktivitātēm un apdrošināmo personu.

Svarīgi! Ja Jums ir jautājumi, tad labprāt uz tiem atbildēsim. Sazinieties ar mums pa tālruni 67080408 vai pa e-pastu office@ban.lv!