+371 67 08 04 08
Baltijas Apdrošināšanas Nams

Veselības apdrošināšana uzņēmumiem

Veids kā nodrošināt Jūsu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un izaugsmi!

Baltijas Apdrošināšanas Nams izskata iespēju apdrošināt jebkuru uzņēmumu, neatkarīgi no tā darbinieku skaita, un piedāvā Jums iespēju izvēlēties tieši Jūsu vēlmēm atbilstošu apdrošināšanas programmu kombināciju.

Lai noskaidrotu cenu un saņemtu individuāli izstrādātu apdrošināšanas piedāvājumu, spiediet «Saņemt piedāvājumu» un aizpildiet pieteikumu veselības apdrošināšanai. Mūsu speciālisti izstrādās un piedāvās tieši Jūsu vēlmēm un budžetam atbilstošu apdrošināšanas risinājumu.

AAS «Baltijas Apdrošināšanas Nams» veselības apdrošināšana nodrošinās Jūsu uzņēmuma darbinieku aizsardzību pret neparedzētiem medicīnas izdevumiem saslimšanu vai traumu gadījumos.

Veselības apdrošināšana Jūsu uzņēmuma darbiniekam ļaus jau laicīgi diagnosticēt un ārstēt slimību, pateicoties kam, darbinieks varēs ātri atgriezties pie savu darba pienākumu pildīšanas, tādējādi, nodrošinot uzņēmuma izaugsmi un tā darbības nepārtrauktību.

Iegādājoties darbiniekiem veselības apdrošināšanu, Jūs tiem nodrošinat papildus motivāciju un radat drošības sajūtu par savu veselību un nākotni.

Apdrošinot savus darbiniekus AAS «Baltijas Apdrošināšanas Nams», Jūsu uzņēmums iegūs LR likumdošanā paredzētās nodokļu atlaides un daudzas citas priekšrocības.

Uzrādot AAS «Baltijas Apdrošināšanas Nams», veselības apdrošināšanas karti Jūsu darbiniekiem būs iespēja iegādāties arī citus apdrošināšanas produktus ar papildus atlaidi.

Jūsu ieguvumi iegādājoties BAN veselības apdrošināšanu

Pateicoties veselības apdrošināšanai, augstākās kvalitātes veselības pakalpojumi Jums būs pieejami jau šodien, neatkarīgi no tā kāds ir valsts apmaksāto pakalpojumu klāsts un cik garas ir gaidīšanas rindas uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem!

Apdrošinot savus darbiniekus AAS «Baltijas Apdrošināšanas Nams», Jūsu uzņēmums iegūst sekojošas priekšrocības:

1
Atbildīga darba devēja reputācija.
Iegādājoties darbiniekiem veselības apdrošināšanu, Jūs tiem sniedzat drošības sajūtu par savu veselību un nākotni. Veselības apdrošināšana ir gudra un tālredzīga darbinieku motivācija, kura sniedz ievērojamu pievienoto vērtību nākotnē.
2
Maksājumu par apdrošināšanu ir iespējams sadalīt vairākās daļās (līdz pat 12) BEZ papildus piemaksām.
3
Ērta un izdevīga darbinieku pievienošana veselības apdrošināšanas polisei visā tās darbības laikā.
Iekļaujot polisē jaunas Apdrošināmās personas, Apdrošinātājs šīm personām piedāvā apdrošināšanu uz tādiem pašiem nosacījumiem un ar tādām pašām apdrošināšanas summām, kādas ir paredzētas Apdrošināšanas līgumā.
4
Izskatam iespēju apdrošināt jebkuru uzņēmumu, neatkarīgi no tā darbinieku skaita.
5
Nodrošinām iespēju katram uzņēmuma izveidot tieši viņam nepieciešamo apdrošināšanas segumu pēc «puzles» principa — iekļauj tikai nepieciešamo un nepārmaksā par lieko.
6
Piedāvājam arī iespēju izvēlēties kādu no 16 dažāda līmeņa standarta programmām, kuras veidotas balstoties uz mūsu klientu populārākajām izvēlēm.
7
Visa sadarbības līguma laikā piedāvājam iegādāties «Atvērto polisi».
Šajā gadījumā, pēc Apdrošinājuma ņēmēja rakstiska iesnieguma, Apdrošinātājs apņemas apmaksāt apdrošinājuma ņēmēja darbiniekiem, ar veselības apdrošināšanu saistītus medicīniskus un veselības veicināšanas pakalpojumus, kuri nav iekļauti konkrētā darbinieka veselības apdrošināšanas polisē, līdz «Atvērtās polises» apdrošinājuma summa ir pilnībā iztērēta. Apdrošinājuma summu Apdrošinājuma ņēmējs nosaka atbilstoši savām vajadzībām un var to papildināt jebkurā brīdī līguma darbības laikā.

Papildus priekšrocības apdrošinātajiem darbiniekiem:

1
AAS «Baltijas Apdrošināšanas Nams» var lepoties ar plašu apmaksājamo pakalpojumu sarakstu un mazu izņēmumu sarakstu.
Apmaksājam arī tādus izdevumus, kurus lielākā daļa citu apdrošinātāju apmaksāt atsakās.
2
Nodrošinām maksimāli ērtu pakalpojumu saņemšanu labākajās ārstniecības iestādēs,
neizmantojot savus līdzekļus (t. sk. ARS, VC4, VCA, MFD Dziedniecība).
3
Sadarbojamies ar plašu līgumiestāžu loku visā Latvijā.
4
Pēc klientu lūgumiem regulāri paplašinām līgumiestāžu pārklājumu.
5
Nodrošinam tiešsaistes norēķinus līgumiestādēs,
tādējādi samazinot iespēju pārtērēt limitus.
6
Nodrošinām ērtu un ātru atlīdzību pieteikšanu BAN portālā (www.ban.lv/portal).
BAN portālā iespējams sekot līdzi arī izmaksu lietas virzībai, kā arī apskatīt visus iepriekš iesniegtos pieteikumus un dokumentus.
7
Nodrošinām ērtu atlīdzību pieteikšanu arī mūsu birojos visā Latvijā, kā arī pa pastu un e-pastu.
8
Apdrošinām darbinieku ģimenes locekļus bez vecuma ierobežojumiem (t. sk. vecākus).

Nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem

Veicot darbinieku veselības un/vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu, LR normatīvajos aktos ir paredzēti sekojoši nodokļu atvieglojumi:

 • Apdrošināšanas prēmija netiek aplikta ar uzņēmuma ienākuma nodokli (uzņēmuma peļņu drīkst samazināt par apdrošināšanas prēmijas maksājumiem).
 • Apdrošināšanas prēmijas maksājums nav ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma avots (ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātā gada bruto algas un nepārsniedz EUR 426.86).
 • Sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektā netiek ietvertas apdrošināšanas prēmijas (ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātā gada bruto darba samaksas kārtējā kalendārajā gadā un nepārsniedz EUR 426.86).

Piemērs:

Lai Uzņēmums izmaksātu Darbiniekam prēmiju EUR 300 apmērā, Uzņēmumam ir jāsamaksā EUR 538.01. Tas nozīmē, ka nodokļos Uzņēmums samaksās EUR 238.01.

Savukārt, ja darbiniekam tiek iegādāta veselības polise par EUR 300, tad šī summa netiek aplikta ar nodokļiem.

Konkrētajā piemērā ir redzams, ka, iegādājoties veselības polisi, uz vienu Darbinieku Uzņēmums ietaupītu EUR 238.01. Ja uzņēmumā strādā, piemēram, 20 darbinieki, tad kopējais ietaupījums jau būtu EUR 4760.20.

Par summu, kas samaksāta par veselības polisēm, ir iespējams samazināt arī uzņēmuma peļņu.

Papildus atlaides

Uzrādot veselības apdrošināšanas karti, apdrošināšanas perioda laikā, apdrošinātajām personām ir tiesības saņemt sekojošas atlaides citos AAS «Baltijas Apdrošināšanas Nams» piedāvātajos apdrošināšanas veidos:

OCTA apdrošināšanu ar 15% atlaidi
15%
KASKO apdrošināšanu ar 15% atlaidi
15%
Nelaimes gadījumu apdrošināšanu ar 20% atlaidi
20%
Nekustamā īpašuma apdrošināšanu ar 20% atlaidi
20%
Ceļojumu un darījumu braucienu apdrošināšanu ar 20% atlaidi
20%

Apdrošināšanas programmas

AAS «Baltijas Apdrošināšanas Nams» piedāvā sagatavot veselības apdrošināšanas piedāvājumu atbilstoši Jūsu uzņēmuma vēlmēm, pēc iespējas iekļaujot nepieciešamās apdrošināšanas programmas ar tajās iekļautajiem pakalpojumiem.

Programmās iekļautie veselības aprūpes pakalpojumi var tikt apmaksāti:

 • pilnā apmērā;
 • daļēji, nosakot limitu par katru saņemto pakalpojumu;
 • noteiktu procentu apmērā (piemēram, 50%, 70% vai 75%).

Atkarībā no izvēlētā pakalpojumu apmaksas apjoma atšķirsies arī apdrošināšanas prēmija.

Veselības apdrošināšanas programmas:

Pacientu līdzmaksājumi

Obligātās veselības pārbaudes

Vakcinācija

Maksas ambulatorie pakalojumi*

Ambulatorā rehabilitācija

Maksas stacionārie pakalpojumi

Stacionārā rehabilitācija

Dzemdību palīdzība

Zobārstniecība

Medikamenti

Sports

Optika

Atvērtā polise

Veselības apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtība

1
Noskaidrojiet, vai Jūsu veselības apdrošināšanas polise sedz Jums nepieciešamos pakalpojumus. To var uzzināt, izlasot savas polises aprakstu vai zvanot uz AAS «Baltijas apdrošināšanas nams» pa tālruni 67 080 440.
2
Brīvi izvēlēties jebkuru sertificētu ārstniecības iestādi Latvijas Republikas teritorijā, kurā ir pieejams Jums nepieciešams pakalpojums.
3
Jautājiet ārstniecības iestādē, vai nepieciešamo pakalpojumu ir iespējams saņemt pacienta līdzmaksājuma apmērā (par valsts noteiktajām cenām)*.
Gadījumā, ja nav iespējams saņemt pakalpojumu pacienta līdzmaksājuma apmērā, noskaidrojiet maksas pakalpojuma cenu.
4
Saņemiet nepieciešamo pakalpojumu un veiciet maksājumu ārstniecības iestādē:
5
Uzrādot veselības apdrošināšanas karti

Šāds norēķins iespējams tikai AAS «Baltijas Apdrošināšanas Nams» līgumiestādēs. Ar līgumiestāžu sarakstu varat iepazīties www.ban.lv.


Ņemiet vērā, ka saņemt sev nepieciešamos pakalpojumus līgumiestādēs ir ātrāk, ērtāk un vienkāršāk!

5
Norēķinoties ar personīgiem līdzekļiem

Iesniedziet Apdrošinātajam veselības atlīdzības pieteikumu kopā ar maksājuma un atlīdzību pamatojošu medicīnisko dokumentācija un saņemiet apdrošināšanas atlīdzību ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

vai

*Atcerieties!
Saņemot pakalpojumus pacienta līdzmaksājuma apmērā (par valsts noteiktajām cenām), Jūs racionāli izmantojiet savu apdrošināšanas polises limitu un, tādējādi, samaziniet polises cenu nākamajam apdrošināšanas periodam.

Piemērs
Pacienta līdzmaksājums Maksas pakalpojums
Ārsta vizītei EUR 4.27 Ārsta vizītei EUR 35.00
Rentgenam EUR 2.85 Rentgenam EUR 21.00
Datortomogrāfijai EUR 14.23 Datortomogrāfijai EUR 120.00
Informāciju par pakalpojumu saņemšanas iespējām pacienta līdzmaksājuma apmērā Jūs variet uzzināt, apmeklējot www.rindapiearsta.lv.

Veselības apdrošināšanas pakalpojumu apmaksas kārtība (detalizēta)

 1. Saņemot apdrošināšanas programmā iekļautos pakalpojumus Apdrošinātāja līgumorganizācijās, atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam, pakalpojuma tiešu apmaksu veic Apdrošinātājs.
 2. Gadījumos, ja kādā no līgumiestādēm par sniegto pakalpojumu tiek ņemta piemaksa vai par pakalpojumu ir jānorēķinās no personīgajiem līdzekļiem, čeki par veiktajiem maksājumiem jāiesniedz Apdrošinātājam. Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta atbilstoši izvēlētai apdrošināšanas programmai un polises nosacījumiem.
 3. Gadījumos, ja sniegtais pakalpojums nav ietverts līgumiestādei apmaksājamo pakalpojumu sarakstā, atmaksājamās Apdrošināšanas atlīdzības apmērs tiek aprēķināts saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi un/vai noslēgtā Apdrošināšanas līguma nosacījumiem.
 4. Par pakalpojumiem, kas saņemti iestādē, ar kuru Apdrošinātājam nav noslēgts sadarbības līgums, vai par kuriem apdrošinātā persona ir norēķinājusies ar saviem līdzekļiem, Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešams iesniegt sekojošos dokumentus:
  1. Pieteikums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai.
  2. Elektroniskā kases aparāta čeks vai stingrās uzskaites kvīts, kas satur sekojošu informāciju — vārds, uzvārds, personas kods, precīzs pakalpojuma atšifrējums, pakalpojuma cena, pakalpojuma saņemšanas datums.
  3. Atlīdzību pamatojoša medicīniskā dokumentācija:
   1. Maksas ambulatoriem vai stacionāriem pakalpojumiem — izraksts no medicīniskās kartes un/vai norīkojums.
   2. laboratoriskajiem izmeklējumiem — ārsta nosūtījums. Iesniedzot čeku par NVD apmaksāto analīžu noņemšanu, ārsta nosūtījums nav nepieciešams.
   3. Medikamentu un optikas iegādei — receptes kopija.
   4. Zobārstniecībai — izraksts no medicīniskās kartes, kurā ir norādītas veiktās manipulācijas.
   5. Sporta abonementa iegādei — abonementa kopija vai abonementa kartes kopija, kurā uzrādītas apmeklējuma nodarbību reizes.
 5. Dokumenti apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai jāiesniedz Apdrošinātājam tiklīdz tas kļuvis iespējams, bet ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc pakalpojuma saņemšanas. Pēc apdrošināšanas perioda beigām — ne vēlāk kā 30 dienas.
 6. Apdrošinātājs nodrošina čeku apmaksu līgumā norādītajā termiņā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
 7. Informāciju par veselības apdrošināšanas programmu apdrošinājuma summas limitu atlikumu var noskaidrot AAS «Baltijas Apdrošināšanas Nams» Zaudējumu noregulēšanas departamentā vai zvanot pa tālruni 67 080 440.

Saņemt piedāvājumu

Pieteikuma anketa

AAS «Baltijas Apdrošināšanas Nams» apstrādās Jūsu personas datus apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošanai un turpmākai saziņai par apdrošināšanas piedāvājumu. Papildus informācija par Apdrošinātāja veikto personas datu apstrādi lasāma šeit: https://www.ban.lv/kompanija/privatuma-politika/

Pieteikt atlīdzību

Ja par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem esat norēķinājies ar saviem līdzekļiem, atlīdzību par polisē iekļautajiem pakalpojumiem ir iespējams saņemt iesniedzot Apdošinātājam atlīdzības pieteikumu kopā ar personificētiem maksājuma dokumientiem, un atlīdzību pamatojošu medicīnisku dokumentāciju

Dokumentus apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai var iesniegt:

1
Izmantojot BAN mobilo aplikāciju.
2
Tiešsaitē BAN portālā.
3
Apdrošinātāja birojos visā Latvijā (sk. https://www.ban.lv/kontakti/).
4
Pa pastu, sūtot vēstuli AAS «Baltijas Apdrošināšanas Nams», Antonijas ielā 23, Rīgā, LV-1010.
5
Sūtot parakstītu atlīdzības pieteikumu kopā ar personificētiem maksājuma dokumentiem un atlīdzību pamatojošu medicīnisko dokumentāciju uz e-pastu veseliba@ban.lv.