+371 67 08 04 08
 

Sūdzību izskatīšanas kārtība

Klientam ir tiesības vērsties “Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS (turpmāk- BAN) ar sūdzībām par BAN sniegtajiem pakalpojumiem vai to nepilnībām un saņemt atbildi pēc būtības.
Sūdzību var iesniegt:
 • Klientam (tā pārstāvim) personīgi ierodoties BAN (jebkurā BAN filiālē) un iesniedzot sūdzību;
 • ar pasta starpniecību – nosūtot sūdzību uz BAN juridisko adresi: Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010;
 • izmantojot elektronisko pastu - office@ban.lv.
Sūdzībā jānorāda:
 • Klientu identificējoša informācija:
  • Fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese, tālruņa numurs.
  • Juridiskām personām - nosaukums un reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvja amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs.
 • Sūdzības būtība, apstākļi un dokumenti, kas pamato Klienta sūdzību. Ja iespējams, pievienojot dokumentus, ar ko pamato sūdzību.
 • Veidu, kādā Klients vēlas saņemt atbildi uz sūdzību:
  • pa pastu - jānorāda pasta adrese;
  • pa e-pastu - jānorāda e-pasta adrese;
  • personīgi - jānorāda BAN filiāli.
  • Sūdzības iesniegšanas datums un vieta.
  Atbildi uz sūdzību BAN sniedz rakstiski latviešu valodā iespējami īsā termiņā, tomēr ne ilgāk kā 30 dienu laikā.
  Ja Klientu neapmierina BAN sniegtā atbilde, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību:
  • Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudam, ja klients ir fiziskā persona, par apdrošinātāja pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt nelaimes gadījumu, palīdzības, veselības, dzīvības un vispārējās civiltiesiskās atbildības (izņemot profesionālo civiltiesisko atbildību) apdrošināšanā, ja apdrošinašanas atlīdzības summa nepārsniedz EUR 10 000, īpašuma apdrošināšanā, ja atlīdzības summa nepārsniedz EUR 200 000, kā arī sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanā (KASKO), ja atlīdzības summa nepārsniedz EUR 50 000. Mājas lapas adrese – www.laa.lv.
  • Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam saistībā ar apdrošināšanas atlīdzību vai atteikumu to izmaksāt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā. Mājas lapas adrese –www.ltab.lv.
  • Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Mājas lapas adrese - www.fktk.lv
  • Patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja saskaņā ar Patēretāju aizsardzības likumu Klients ir uzskatāms par patērētāju. Mājas lapas adrese – www.ptac.gov.lv.
  • Datu valsts inspekcijai. Mājas lapas adrese – www.dvi.gov.lv.