+371 67 08 04 08

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atlīdzība – uzticiet citiem nodarītos zaudējumus mums!

Lai atlīdzinātu zaudējumus, ko saskaņā ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises nosacījumiem nejauši, bez iepriekšēja nodoma vai savas neuzmanības dēļ Jūsu esat nodarījis apkārtējiem vai viņu mantai, nepieciešams tikai piezvanīt mums pa tālruni, atsūtīt atlīdzības pieteikumu pa e-pastu vai faksu. Lēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu pieņemsim, ilgākais, mēneša laikā no brīža, kad tiks saņemti visi nepieciešamie dokumenti. Zaudējumus cietušajai personai atlīdzināsim mēs!
Ja noticis negadījums, kuru sedz Jūsu civiltiesiskās apdrošināšanas polise:
 • dariet visu iespējamo, lai novērstu turpmāko zaudējumu un bojājumu rašanos;
 • ziņojiet par notikušo attiecīgajām valsts iestādēm:
  • ūdens noplūdes gadījumā – avārijas dienestam, namu pārvaldei vai apsaimniekotājam;
  • ugunsgrēka gadījumā – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;
  • notiekot nelaimes gadījumam – ātrajai palīdzībai, nepieciešamības gadījumā arī valsts policijai u.c. dienestiem;
 • pierakstiet aculiecinieku vārdus, uzvārdus, kontaktinformāciju;
 • parūpējieties par dokumentiem, kas apliecina nodarīto zaudējumu apmēru un raksturu;
 • iesniedziet mums civiltiesiskās atbildības negadījuma pieteikumu.
Izvēlieties, kur Jums ērtāk pieteikt negadījumu:
 • Zaudējumu noregulēšanas departamentā Rīgā, Antonijas ielā 23;
 • apdrošinātāja birojos visā Latvijā (sk. https://www.ban.lv/kontakti/);
 • aizpildot CTA atlīdzības pieteikumu un nosūtot pa e-pastu atlidzibas@ban.lv vai pa faksu 67080447.
Lai pieteiktu negadījumu, Jums ir jāiesniedz šādi dokumenti:
 • apdrošināšanas atlīdzības pieteikums;
 • izziņa, ja negadījuma apstākļus ir fiksējusi Valsts policija, Ceļu policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vai citas institūcijas;
 • cietušās personas pretenzijas un citu dokumentu kopijas.
Atkarībā no apdrošināšanas veida Baltijas Apdrošināšanas Nama civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise atlīdzina izdevumus, kas saistīti:
 • ar trešās personas miesas bojājumiem (ieskaitot slimību vai nāvi);
 • ar trešās personas īpašuma fizisku bojājumu vai zudumu;
 • juridiskos un tiesāšanās izdevumus, ja prasība par zaudējumu piedziņu tiek iesniegta tiesā.
Pēc tam, kad iesniegts negadījuma pieteikums:
 • ar Jums vai ar cietušās puses pārstāvi sazināsies mūsu atlīdzību speciālists, lai pēc iespējas ātrāk vienotos par cietušā īpašuma apskati;
 • ja būs nepieciešami vēl citi dokumenti, mēs ar Jums sazināsimies;
 • lēmums par atlīdzības izmaksu tiks pieņemts viena mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas;
 • tiklīdz pieņemsim lēmumu, ar Jums sazināsies mūsu zvanu centra speciālisti, turklāt saņemsiet arī rakstisku informāciju pa pastu.
 • cietušajai personai tiks atlīdzināti radušies zaudējumi.
Pieteikumu formas atlīdzības saņemšanai