+371 67 08 04 08

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzība – ērti un saprotami!

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise nodrošina atbalstu brīdī, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Pat ja gūtā trauma ir pavisam niecīga, mēs Jūs lieki neapgrūtināsim – atlīdzības saņemšana ir ātra un vienkārša. Lai pieteiktu zaudējumus, vienkārši piezvaniet mums pa tālruni un atsūtiet nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu pa e-pastu vai faksu. Lēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu pieņemsim mēneša laikā no brīža, kad tiks saņemti visi nepieciešamie dokumenti.
Ja ir noticis nelaimes gadījums – gūta trauma vai kaulu lūzums, nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc negadījuma, jāvēršas pie kvalificēta praktizējoša ārsta, lai saņemtu profesionālu medicīnisko palīdzību, un jāpilda ārsta norādījumi.
Ja nelaimes gadījums iestājies trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā, nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, jāvēršas pēc profesionālas medicīniskās palīdzības un jāziņo policijai.
Par nelaimes gadījumu lūdzam cietušo, tā tuviniekus vai citas iesaistītās personas informēt mūs:
 • Zaudējumu noregulēšanas departamentā Rīgā, Antonijas ielā 23;
 • apdrošinātāja birojos visā Latvijā (sk. https://www.ban.lv/kontakti/);
 • aizpildot nelaimes gadījuma atlīdzības pieteikumu un nosūtot pa e-pastu atlidzibas@ban.lv vai pa faksu 67080447.
Lai saņemtu nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzību, ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc negadījuma, Jums ir jāiesniedz šādi dokumenti:
 • nelaimes gadījuma atlīdzības pieteikums;
 • atlīdzību pamatojošie dokumenti (ārstniecības iestādes izsniegta izziņa ar precīzu diagnozi, pēc galvas smadzeņu satricinājuma – ārsta izziņa ar diagnozi un ārstēšanas ilgumu, pārejošas darba nespējas lapas kopija ar darba devēja apstiprinājumu);
 • invaliditātes apliecība un medicīniskā dokumentācija, kas pamato invaliditātes iestāšanās cēloni, ja piesakāt nelaimes gadījuma rezultātā iestājušos invaliditāti;
 • medicīniskā dokumentācija, kas pamato nāves cēloni, kā arī piederīgajiem jāuzrāda miršanas apliecības oriģināls un jāiesniedz mantojuma tiesību apliecība, ja polisē nav norādīts labuma guvējs.
Svarīgi! Ja nelaimes gadījums ir noticis alkohola reibumā vai apreibinošo vielu ietekmē, tad nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā!
Baltijas Apdrošināšanas Nama nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, ja noticis pēkšņs un neparedzēts notikums, kā rezultātā nodarīts kaitējums Jūsu veselībai:
 • trauma vai kaulu lūzums;
 • apdegumi;
 • dzīvnieku kostas brūces, ērču encefalīts;
 • pārejoša darba nespēja;
 • invaliditāte;
 • nāve nelaimes gadījuma rezultātā.
Svarīgi! Nelaimes gadījumu apdrošināšanā atlīdzība tiek aprēķināta procentuāli saskaņā ar traumu tabulu un polisē noteikto apdrošinājuma summu. Darba nespējas gadījumā mēs izmaksājam atlīdzību par katru darba nespējas dienu.
Pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas:
 • mēs informēsim Jūs vai Jūsu tuviniekus telefoniski, ja būs nepieciešami kādi papildu dokumenti;
 • lēmums par zaudējumu atlīdzināšanu tiks pieņemts mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas;
 • pēc tam ar Jums vai Jūsu tuviniekiem sazināsies mūsu zvanu centra speciālisti, turklāt saņemsiet arī rakstisku informāciju pa pastu.
Svarīgi! Jebkurā brīdī Jūs varat saņemt informāciju par savas lietas statusu, piezvanot mums pa tālruni 6 7080440.
Pieteikumu formas atlīdzības saņemšanai