Klientu ievērībai!
Sakarā ar izveidojušos situāciju ar vīrusa Covid-19 izplatīšanos un tā ierobežošanas pasākumiem, rūpējoties par Jūsu un arī mūsu darbinieku veselību, lūdzam Jūs, lai pieteiktu apdrošināšanas atlīdzības un iegādātos mūsu apdrošināšanas pakalpojumus pēc iespējas izvairīties no "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS Klientu apkalpošanas centru apmeklējuma klātienē, bet darīt to, izmantojot mūsu nodrošinātos attālinātās saziņas rīkus.
Informējam, ka apdrošināšanas atlīdzības pieteikumus OCTA, KASKO un Veselības apdrošināšanas veidos Jūs varat iesniegt elektroniski www.ban.lv interneta mājas lapā, sadaļā "BAN portāls", vai sazinoties ar mums, izmantojot аtlīdzību nodaļas tālruni +371 67080440. Lai pieteiktu apdrošināšanas atlīdzību izmaksu citos apdrošināšanas veidos, lūdzam Jūs izmantot minēto kontaktcentra tālruni.
Mūsu piedāvātos apdrošināšanas pakalpojumus Jūs varat ērti iegādāties www.ban.lv interneta mājas lapā vai sazinoties ar mums, izmantojot Klientu apkalpošanas centra tālruni +371 67080426.
Pateicamies Jums par sapratni!
+371 67 08 04 08

KASKO atlīdzība – vienkāršāk, nekā domājāt līdz šim!

KASKO apdrošināšanas atlīdzības saņemšana Baltijas Apdrošināšanas Namā neprasa daudz laika un pūļu. Lai pieteiktu apdrošināšanas atlīdzību, vienkārši piezvaniet mums pa tālruni un atsūtiet KASKO negadījuma pieteikumu pa e-pastu vai faksu. Mēs garantējam ātru un caurskatāmu zaudējumu atlīdzināšanu. Lēmumu par atlīdzības izmaksu pieņemsim 2 darba dienu laikā, ja tā nepārsniedz EUR 1 500. Ja zaudējumi ir lielāki, tad lēmums tiks pieņemts, ilgākais, 5 darba dienu laikā.

Noticis ceļu satiksmes negadījums ir jāizvērtē situācija un jārīkojas atbilstoši tai:
– ja notikusi sadursme starp diviem transportlīdzekļiem, tad jāaizpilda Saskaņotais paziņojums vai jāizsauc Ceļu policija.
Saskaņotais paziņojums ir jāizpilda, ja:
 • negadījumā ir iesaistīti divi transportlīdzekļi;
 • nav cietuši cilvēki;
 • transportlīdzekļiem nav tādu bojājumu, kuru dēļ saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem tie nevar turpināt ceļu;
 • negadījumā iesaistītās personas spēj un var vienoties par visiem negadījuma apstākļiem;
 • nav nodarīti zaudējumi citu personu mantai (žogs, ceļa zīmes, stabi, labības lauki u.tml.).
Ceļu policija ir jāizsauc obligāti, ja:
 • negadījumā ir cietušas personas;
 • notikusi sadursme starp trīs vai vairāk transportlīdzekļiem;
 • kāds no negadījumā iesaistītajiem spēkratiem nav braucamā kārtībā;
 • vadot transportlīdzekli, pats esat nodarījis būtiskus bojājumus tam, piemēram, automašīna nobraukusi no ceļa un apgāzusies, notikusi sadursme ar koku vai stabu u.c.
 • bojāts citai personai piederošs īpašums.
Ceļu policija nav jāsauc, ja:
 • vadot transportlīdzekli, esat pats nodarījis nebūtiskus bojājumus tam, piemēram, tas noskrāpēts;
 • nav bojāts citai personai piederošs īpašums;
 • nav cietušas personas;
 • transportlīdzeklis ir braucamā kārtībā.
Bojāts transportlīdzekļa stikls:
 • ja negadījumā bojāts tikai automašīnas priekšējais vējstikls, par negadījumu nav jāziņo policijai.
Noticis ugunsgrēks vai eksplozija:
 • obligāti jāziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un policijai.
Notikusi trešo personu prettiesiska rīcība:
 • piemēram, ja, iznākot no veikala, Jūs esat konstatējis, ka spēkrats ir noskrāpēts vai apzīmēts, ir jāziņo Pašvaldības policijai vai citai atbildīgai institūcijai.
Notikusi zādzība:
 • ja konstatēta Jūsu transportlīdzekļa daļu vai paša transportlīdzekļa zādzība, tad obligāti ir jāziņo policijai.
Nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu dienu laikā pēc notikušā negadījuma, jāvēršas Baltijas Apdrošināšanas Namā un jāpiesaka negadījums.
Svarīgi! Ja netiek ievēroti šie nosacījumi, apdrošināšanas atlīdzība tiks ierobežota līdz EUR 854 visa līguma darbības laikā, izņemot zādzības gadījumu.
Zaudējumi jāpiesaka ne vēlāk kā 2 dienu laikā pēc notikušā negadījuma:
 • Zaudējumu noregulēšanas departamentā Rīgā, Antonijas ielā 23;
 • klientu apkalpošanas centros Cēsīs, Daugavpilī, Kuldīgā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Valkā;
 • aizpildot KASKO apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu un nosūtot to pa e-pastu atlidzibas@ban.lv vai pa faksu 67080447;
 • zvanot pa tālruni 6 7080440: pie Jums iepriekš saskaņotajā laikā ieradīsies mūsu eksperts, ja transportlīdzeklis nav braucamā stāvoklī;
 • pie mūsu sadarbības partneriem autosalonos Wess Motors, Auto Īle&Herbst, bet tikai tādos gadījumos, ja automašīnai ir garantija un tā iegādāta šajos autosalonos;
Lai pieteiktu KASKO negadījumu, nepieciešami šādi dokumenti:
 • KASKO negadījuma pieteikums;
 • KASKO apdrošināšanas polise;
 • automašīnas reģistrācijas apliecības kopija;
 • saskaņotais paziņojums, ja tas aizpildīts pēc negadījuma;
 • ja ir Jūsu rīcībā – izziņa gadījumos, ja negadījuma apstākļus ir fiksējusi Valsts policija, Ceļu policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vai citas institūcijas;
 • ja negadījumu fiziskas personas vārdā piesaka cita persona, īpašnieka iesniegums par atlīdzības veidu.
Atsevišķos gadījumos:
 • piesakot automagentolas zādzību, jāiesniedz audiosistēmas noņemamais panelītis, kam vienmēr ir jāglabājas pie Jums, ja neatrodaties transportlīdzeklī;
 • piesakot transportlīdzekļa zādzību, jāiesniedz arī tehniskā pase un visi Jums pieejamie atslēgu komplekti ;
 • komerctransportlīdzekļu vadītājiem ir jāiesniedz tahogrāfa kartes 24 stundas pirms un 24 stundas pēc ceļu satiksmes negadījuma.
Svarīgi! Ja, piesakot negadījumu klātienē, Jums nav līdzi kāds no lietai nepieciešamajiem dokumentiem, Jūs tos var atsūtīt mums pa faksu 67080447 vai pa pastu, vai arī ieskenētā veidā uz e-pastu: atlidzibas@ban.lv
Atgādinām, ka Baltijas Apdrošināšanas Nama KASKO polise atlīdzina zaudējumus, ja:
 • noticis ceļu satiksmes negadījums – transportlīdzeklis sadūries ar citu spēkratu, šķērsli, dzīvnieku, kā arī nobraucis no ceļa un apgāzies, u.c.;
 • zādzības un laupīšanas gadījumā – ir nozagts transportlīdzeklis, tā daļas, vai auto nolaupīts, piedraudot ar spēku;
 • notikusi trešo personu prettiesiska rīcība – kāds sabojājis Jūsu spēkratu;
 • transportlīdzeklis cietis dabas stihijā – vētrā, plūdos, krusā, no zibens krusas un citu dabas apstākļu ietekmē;
 • spēkratu sabojājuši krītoši priekšmeti – koka zari, akmeņi u.c.;
 • izcēlies ugunsgrēks – transportlīdzeklis ticis aizdedzināts, vai tas aizdedzies pats īssavienojuma vai cita iemesla dēļ.
 • Gadījumā, ja KASKO apdrošināšanas polisē ietverts papildu segums:
 • jauna transportlīdzekļa iegādes izdevumi tā zādzības vai pilnīgas bojāejas gadījumā;
 • izdevumi par bojātā transportlīdzekļa aizstāšanu remonta laikā ar citu.
KASKO apdrošināšanas polisē katram no apdrošinātajiem riskiem tiek norādīts pašrisks – naudas summa vai procentu daļa no zaudējuma, kuru uzņemas segt apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs.
Pašrisks jāmaksā par katru apdrošināšanas gadījumu, neraugoties, vai zaudējumus Jūsu automašīnai nodarījusi kāda persona, nezināms, nenoskaidrots transportlīdzeklis, vai tos esat radījis pats. Pašrisks nav jāmaksā, ja ceļu satiksmes negadījums ir noticis Latvijā, ir zināms vainīgais, un viņam ir bijusi spēkā esoša OCTA polise.
Ja savu atlīdzību esat izvēlējies saņemt naudā, tad pašrisks tiek ieturēts no atlīdzības, bet, ja transportlīdzekļa bojājumi tiek novērsti servisā, tad pašrisks jānomaksā pirms autoservisa tāmes saskaņošanas ar apdrošinātāju.
Pēc tam, kad iesniegts negadījuma pieteikums:
 • jādodas uz autoservisu, lai parādītu bojāto transportlīdzekli;
 • autoserviss sagatavos tāmi un nosūtīs to mums;
 • lēmumu par atlīdzību pieņemsim nekavējoties maksimāli ātrā laikā:
  • ja tā nepārsniedz EUR 1 500, tad 2 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas;
  • ja atlīdzība pārsniedz EUR 1 500 – piecu darba dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
 • tiklīdz tiks pieņemsim lēmumu, Jūs tiksiet informēts personiski;
 • ja transportlīdzeklis ir iegādāts līzingā, tad lēmums tiks vienmēr saskaņots ar līzinga devēju.
Svarīgi! Ja ceļu satiksmes negadījumā Jūs esat cietušais un atlīdzība tiek saņemta pēc KASKO polises, tad mēs to vienmēr saskaņosim ar OCTA kompāniju.
Piedāvājam Jums apmeklēt sev ērtāko mūsu sadarbības autoservisu, kas ļaus Jums ietaupīt laiku un resursus, pašam apzinot dažādu autoservisu iespējas un izmaksas.
Izvēloties kādu no mūsu sadarbības autoservisiem, Jūs varēsiet būt drošs par kvalitāti un termiņu ievērošanu, kā arī saņemsiet garantiju par paveikto darbu.
Mēs sadarbojamies tikai ar autoservisiem, kas ir aprīkoti ar jaunākajām remonta un diagnostikas iekārtām un nodarbina pieredzējušus, labi apmācītus autoremonta profesionāļus, nodrošinot kvalitatīvus, augsta līmeņa pakalpojumus.
Svarīgi! Neuzsāciet transportlīdzekļa remontdarbus, pirms mēs neesam apskatījuši bojāto transportlīdzekli.