+371 67 08 04 08

Īpašuma apdrošināšanas atlīdzība – vienmēr laikā!

Īpašuma apdrošināšanas atlīdzības saņemšana Baltijas Apdrošināšanas Namā neprasa daudz laika un pūļu. Lai pieteiktu zaudējumus, vienkārši piezvaniet mums pa tālruni un atsūtiet īpašuma apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu pa e-pastu vai faksu. Mēs garantējam ātru un caurskatāmu zaudējumu atlīdzināšanu – lēmums tiks pieņemts 10 darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas. Mēs Jūs telefoniski informēsim par jaunumiem izmaksu lietas gaitā. Atcerieties, Jūs jebkurā brīdī varat noskaidrot savas lietas statusu, piezvanot mums pa tālruni 6 7080440!
Vispirms jānovērtē situācija un jādara viss, lai novērstu vai samazinātu turpmākos zaudējumus, kas var rasties, un par notikušo jāpaziņo atbildīgajam operatīvajam dienestam.
Noticis ugunsgrēks:
 • ja noticis negadījums, kura cēlonis ir uguns, nekavējoties par to ir jāpaziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.
Notikusi zādzība vai citu personu prettiesiska rīcība:
 • ja ir noticis negadījums, kura cēlonis ir zādzība vai trešo personu prettiesiska rīcība, nekavējoties par to ir jāpaziņo Valsts policijai.
Mājoklis appludināts:
 • ja dzīvoklī ir noticis negadījums, kura cēlonis ir ūdens, tad par to nekavējoties ir jāpaziņo:
  • savai namu pārvaldei vai ēkas apsaimniekotājam;
  • ja nepieciešams – avārijas dienestam.
Īpašumu bojājis transportlīdzeklis:
 • ja ir noticis negadījums, kura cēlonis ir transportlīdzekļa uzbraukšana vai trieciens apdrošinātajam objektam, tad par to nekavējoties jāpaziņo policijai.
Pēc negadījumu nekavējoties, ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā, par negadījumu jāpaziņo mums. Izvēlieties, kur Jums ērtāk pieteikt negadījumu:
 • Zaudējumu noregulēšanas departamentā Rīgā, Antonijas ielā 23;
 • apdrošinātāja birojos visā Latvijā (sk. https://www.ban.lv/kontakti/);
 • aizpildot īpašuma apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu un nosūtot to pa e-pastu atlidzibas@ban.lv vai pa faksu 67080447;
Svarīgi! Pēc mūsu speciālistu informēšanas Jums ir jānodrošina pieeja neskartai negadījuma vietai, lai mūsu eksperts varētu ierasties un novērtēt radušos zaudējumus.
Lai pēc negadījuma pieteiktos īpašuma apdrošināšanas atlīdzībai, nepieciešami šādi dokumenti:
 • īpašuma apdrošināšanas atlīdzības pieteikums;
 • telpu plāns vai tehniskās inventarizācijas lietas kopija;
 • īpašuma zemesgrāmatas kopija;
 • ēkas apsaimniekotāja akts, ja notikusi ūdens noplūde.
Svarīgi! Dokumentus vēlams iesniegt tajā pašā vai nākamajā dienā pēc negadījuma.
Atgādinām, ka Baltijas Apdrošināšanas Nama īpašuma apdrošināšanas polise atlīdzina zaudējumus, ja:
 • izcēlies ugunsgrēks vai notikusi eksplozija;
 • mājoklis ticis apzagts;
 • notikusi šķidruma noplūde, ko izraisījusi avārija kanalizācijas, apkures vai ūdensapgādes sistēmās;
 • privātmāja vai dzīvoklis cietis vētrā, viesuļvētrā, krusā vai vētras dēļ ēkai uzkrituši koki vai citi priekšmeti;
 • mājoklis cietis, pārplūstot pastāvīgai vai pagaidu ūdenstilpnei;
 • notikusi trešo personu prettiesiska rīcība – tīša objekta iznīcināšana vai bojāšana.
Pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas:
 • ar Jums sazināsies mūsu eksperts un vienosies par laiku, kad var apskatīt bojāto apdrošināto objektu;
 • mēs informēsim Jūs telefoniski, ja būs nepieciešami kādi papildu dokumenti;
 • lēmums par zaudējumu atlīdzināšanu tiks pieņemts 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas;
 • tiklīdz pieņemsim lēmumu, ar Jums sazināsies mūsu zvanu centra speciālisti, turklāt saņemsiet arī rakstisku informāciju pa pastu.
 • ja apdrošinātā objekta īpašnieks ir banka, tad vienmēr pieņemtais lēmums tiek saskaņots ar banku.