+371 67 08 04 08
 

Veselības apdrošināšanas atlīdzība – lieki netērējot laiku!

Saņemt veselības apdrošināšanas atlīdzību par Baltijas Apdrošināšanas Nama līgumiestādē saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir ērti. Nav nepieciešams ar katru čeku doties pie apdrošinātāja – ērtāk ir tos sakrāt par vairākām reizēm un iesniegt kopā. Atlīdzību par saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem izmaksāsim divdesmit dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.
Atlīdzības pieteikšanas veidi
Ja par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem esat norēķinājies ar saviem līdzekļiem, atlīdzību par polisē iekļautajiem pakalpojumiem ir iespējams saņemt iesniedzot Apdošinātājam atlīdzības pieteikumu kopā ar maksājuma, un atlīdzību pamatojošu medicīnisku dokumentāciju.
Dokumentus apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai var iesniegt:
 • Tiešsaitē — E-pieteikums;
 • Apdrošinātāja birojos visā Latvijā;
 • Pa pastu, sūtot vēstuli AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” Antonijas ielā 23, Rīgā, LV -1010;
 • Visus nepieciešamos dokumentus sūtot uz uz e-pastu veseliba@ban.lv.
Veselības aprūpes pakalpojumus Jūs varat saņemt ārstniecības iestādēs, ar kurām Baltijas Apdrošināšanas Nams ir noslēdzis sadarbības līgumu. Klientu ērtībām mēs cenšamies nepārtraukti paplašināt sadarbību ar ārstniecības iestādēm visā Latvijā, tāpēc mūsu līgumiestāžu saraksts nepatraukti tiek papildināts.
Lai saņemtu pakalpojumu mūsu līgumiestādē, Jums ir jāuzrāda:
 • veselības apdrošināšanas karte;
 • personu apliecinošs dokuments – pase vai autovadītāja apliecība.
Atkarībā no Jūsu apdrošināšanas programmas pakalpojums var tikt apmaksāts pilnā apmērā vai daļēji, savukārt starpība ir jāsedz klientam no saviem līdzekļiem.
Svarīgi! Katrai apdrošināšanas programmai ir ierobežojumi, ko mēs neapmaksājam, tāpēc lūdzam iepazīties ar tiem savas programmas aprakstā.
Ja, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu mūsu līgumiestādē, esat norēķinājies ar saviem līdzekļiem, lai saņemtu atlīdzību, par to jāpaziņo mums. Izvēlieties, kur Jums būtu vērsties ērtāk:
 • Zaudējumu noregulēšanas departamentā Rīgā, Antonijas ielā 23;
 • klientu apkalpošanas centros Cēsīs, Daugavpilī, Kuldīgā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Valkā;
 • pa pastu, sūtot vēstuli Baltijas Apdrošināšanas Namam Antonijas ielā 23, Rīgā, LV -1010.
Nepieciešams iesniegt:
 • veselības apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu
 • kases aparāta čeku oriģinālus, kuros norādīti:
  • pakalpojuma sniedzēja rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese);
  • Jūsu vārds, uzvārds un personas kods;
  • pakalpojumu nosaukums, daudzums un cena.
Svarīgi! Ja kases aparāta čekā nav iepriekš minēto ziņu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts, kurā norādīta nepieciešamā informācija.
Ja esat norēķinājies ar saviem līdzekļiem par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem iestādē, ar kuru mums nav sadarbības līguma, par to jāpaziņo mums. Izvēlieties, kur Jums būtu vērsties ērtāk:
 • Zaudējumu noregulēšanas departamentā Rīgā, Antonijas ielā 23;
 • klientu apkalpošanas centros Cēsīs, Daugavpilī, Kuldīgā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Valkā;
 • pa pastu, sūtot vēstuli Baltijas Apdrošināšanas Namam Antonijas ielā 23, Rīgā, LV -1010.
Ja pakalpojumu esat saņēmis ārstniecības iestādē, ar kuru Baltijas Apdrošināšanas Namam nav noslēgts sadarbības līgums, tad atlīdzības saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
 • veselības apdrošināšanas atlīdzības pieteikums;
 • kases aparāta čeku oriģināli, kuros norādīti:
  • pakalpojuma sniedzēja rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese);
  • Jūsu vārds, uzvārds un personas kods;
  • pakalpojumu nosaukums, daudzums un cena.
Svarīgi! Ja kases aparāta čekā nav iepriekš minēto ziņu, tad nepieciešama stingrās uzskaites kvīts, kurā norādīta nepieciešamā informācija.
Papildus jāiesniedz dokumenti, kas apliecina izmantoto pakalpojumu saturu:
 • ja saņemta ambulatorā vai stacionārā palīdzība – jāiesniedz ārstējošā ārsta norīkojums vai izraksts no ambulatorās vai stacionārās kartes;
 • ja iegādāti medikamenti – receptes oriģināls vai tās kopija;
 • ja saņemti zobārstniecības pakalpojumi – izraksts no kartes ar veikto manipulāciju un materiālu atšifrējumu;
 • ja iegādātas brilles vai kontaktlēcas – veiktās manipulācijas un pakalpojuma atšifrējums;
 • ja piedalījāties sporta nodarbībās:
  • ja ir izmantots abonements, tad uz tā jābūt norādītam derīguma termiņam, apmeklēto nodarbību skaitam ar norādītiem datumiem, vārdam uzvārdam, personas kodam;
  • ja apmeklēta viena nodarbība, tad jābūt atšifrētam nodarbības veidam un apmaksas dokumentam ar visiem rekvizītiem.
Svarīgi! Pirms došanās uz izmeklējumiem, vienmēr ir jābūt ārsta nosūtījumam. Tāpat vienmēr rakstiski jāsaskaņo maksas operācijas. Lai to izdarītu, lūdzam uzrādīt ārstējošā ārsta vai ārstniecības iestādes izziņu, kurā būtu norādīts, kāda operācija ir paredzēta, kad tā tiks veikta un ar kādu summu jārēķinās.
Atlīdzība tiek izmaksāta saskaņā ar Baltijas Apdrošināšanas Nama cenrādi, kas ir pieejams Jūsu programmas aprakstā.
Pēc tam, kad iesniegts atlīdzības pieteikumus:
 • ja būs nepieciešami vēl citi dokumenti, mēs ar Jums sazināsimies;
 • lēmums par atlīdzības izmaksu tiks pieņemts 15 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas;
 • atlīdzība tiks izmaksāta 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Baltijas Apdrošināšanas Nama veselības apdrošināšanas polise nesedz izdevumus par:
 • pakalpojumiem, kuri saņemti nesertificētā un LR veselības aprūpes iestāžu, uzņēmumu un prakšu reģistrā nereģistrētā iestādē;
 • apdrošināšanas gadījumiem, kas iestājušies alkohola, narkotisko vai toksisko vielu lietošanas rezultātā;
 • ģimenes plānošanas, mākslīgās apaugļošanas un ar grūtniecības norisi saistītiem medicīniskiem pakalpojumiem, izņemot gadījumu, ja tas paredzēts apdrošināšanas programmā;
 • kosmētisko, dietoloģisko, seksopatoloģisko, seksuāli transmisīvo slimību ārstēšanu, HIV diagnostiku un ārstēšanu, imūndiagnostiku un terapiju, netradicionālām ārstēšanas metodēm (piem. akupunktūru, osteorefleksoterapiju), kā arī ārstu honorāriem;
 • psihisku slimību ārstēšanu, psihoterapeita un psihologa konsultācijām;
 • plastiskām operācijām, redzes korekciju ar lāzeru, orgānu transplantācijām, implantiem;
 • LR vai ES Zāļu reģistrā nereģistrētu medikamentu iegādi, pirktajām medicīnas un higiēnas precēm un uztura bagātinātājiem;
 • ārstnieciskiem izdevumiem, kas radušies karadarbības, masu nemieru, radioaktīvās saindēšanās, radioaktīvā piesārņojuma, dabas katastrofu rezultātā;
 • anonīmi veiktiem profilaktiskiem, diagnostiskiem un ārstniecības pasākumiem;
 • gadījumos, kad apdrošinātais nodarījis tīšu kaitējumu savai veselībai – pašnāvība, tās mēģinājums vai tīši ievainojumi;
 • pakalpojumiem, kuru saņemšanu apdrošinātais nav saskaņojis ar apdrošinātāju, ja tas paredzēts apdrošināšanas programmā.
Svarīgi! Neatkarīgi no programmas, kuru esat izvēlējušies, katram pakalpojumam ir savs limits. Limiti netiek summēti. Līdz ar to aicinām Jūs sekot savam limitu atlikumam. Ja tomēr būsiet pārtērējis pieejamo limitu, tad Jums būs jāatgriež attiecīgā izdevumu daļa.
Līgumiestāžu saraksts
Līgumiestāžu saraksts var mainīties un informācija var būt neprecīza

* Šeit ievietotais līgumiestāžu saraksts var atšķirties no Jūsu apdrošināšanas polisē iekļautā līgumiestāžu saraksta. Šādos gadījumos noteicošais ir tas līgumiestāžu saraksts, kas attiecas uz Jūsu apdrošināšanas polisi. Attiecībā uz pakalpojumu saņemšanu ārstniecības iestādēs noteicošie ir tie nosacījumi, kas ir atrunāti Jūsu apdrošināšanas polisē.

Pieteikumu formas atlīdzības saņemšanai
Iesniegums par maksājuma dokumentu atgriesanu